Jdi na obsah Jdi na menu

Vzdělávací program - principy, zásady a metody

   

                    

V pedagogickém působení zachováváme

principy:

 • ·        individuality
 • ·        vlastní aktivity
 • ·        úspěchu
 • ·        radosti
 • ·        svobody

zásady:

 • ·        přiměřenosti - vycházet z věkových zvláštností dětí
 • ·        posloupnosti (systematičnosti)- postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, postupné zvyšování nároků na dítě, průběžně vyhodnocovat
 • ·        trvalosti – vychází z faktu, že lidský mozek rychle zapomíná, proto je potřeba opakovat již naučené
 • ·        názornosti – k pochopení problematiky (cíle) se využívá všech smyslů, aby si dítě dokázalo vytvořit vlastní představy o konkrétní problematice
 • ·        individuálního přístupu – každé dítě je individualita a je nutné k němu takto přistupovat
 • ·        uvědomělosti a aktivity – vedení dítěte k vyvíjení aktivity směřující k osobnímu rozvoji
 • ·        komplexnosti – rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech s využitím různých typů paměti (zraková, sluchová, hmatová…..)
 • ·        zpětné vazby – opakování vědomostí a dovedností, návyků k získání informací o postupu dítěte k vytčenému učebními cíli

metody:

 • ·    prožitkové učení-  založené na přímých zážitcích dítěte
 •      kooperativní učení- založené na vzájemné spolupráci
 •     činnostní učení- využití vlastní aktivity
 •      situační učení- vytváření a využívání situací, které poskytují srozumitelné  praktické ukázky životních souvislostí
 •       sociální učení- založené na přirozené nápodobě, jde o poskytování vzorů chování a postojů
 •       využívání prvků tvořivé dramatiky- rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti, schopnosti kritického myšlení…