Jdi na obsah Jdi na menu

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

" Naše země kulatá je, aneb hrajeme si všichni spolu. "

je zaměřen na poznání:

- Přírody

- Nejbližšího okolí dítěte

- Ochranu životního prostředí

- Zdravý životní styl

S pomocí ŠVP se snažíme být dětem průvodci na jeho cestě za poznáním, probouzet v něm zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vytváříme a využíváme situace, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak,aby se dítě učilo  dovednostem a poznatkům v  okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo, jejich smysl.

Cílem našeho vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů a individuálních možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro život. Čas strávený v MŠ by měl být pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i dalšího vzdělávání.

Enviromentální výchova je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou, s životním prostředím a zasahuje do různých oblastí jeho aktivit. Předmětem enviromentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede každého z nás ke spoluzodpovědnosti za současný a budoucí stav naší přírody,společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie, klade důraz na péči o životní prostředí, ale také na problémy civilizace.

V našem zařízení věnujeme výchově v této oblasti výchovy značné úsilí. Využíváme didaktických pomůcek a k her poznávání životního prostředí a přírody. Všechny třídy jsou zapojeny do třídění  odpadu, šetrného zacházení s vodou, energií a péče o rostliny ve třídě i na zahradě. Tam je též umístěn skleník, ve kterém děti mají možnost pozorovat a aktivně se účastnit pěstování sazeniček okrasných rostlin a zeleniny, která obohacuje jídelníček naší mateřské školy. Podle zájmu rodičů utužujeme zdraví i návštěvou bazénu - nějstarší děti v letním počasí otužujeme na školní zahradě, kde máme vlastní sprchy.  Naše MŠ vlastní pec na vypalování keramické hlíny. Tvorba z keramické hlíny se stala nedílnou součástí činnosti všech tříd. Aktivně zapojujeme rodiče, kteří mohou společně s dětmi tvořit z tohoto materiálu.

Při výzdobě MŠ a práci s dětmi využíváme zajímavý odpadový materiál, který obohacuje nabízené činnost.

Ve dvou předškolních třídách mají děti tzv. živý koutek, ve kterém se pravidelně starají o rybičky a raky, čímž umožňujeme dětem možnost pozorovat život živých organismů a nést odpovědnost za jejich další vývoj.

Pravidelně navštěvujeme farmu s koňmi, zoologickou zahradu a plánujeme návštěvu ekofarmy a PLANETÁRIA.               

TŘÍDNÍ PROGRAMY

1.tř. - Pampelišky: S žabkou objevujeme svět

2.tř -  Fialky: Dobrodružství s koťaty

3.tř -  Zvonky: Příhody Puclíka a jeho kamarádů

4.tř. - Kopretiny: Krtečkova dobrodružství

5.tř. - Sedmikrásky:  Příhody veverky Zrzečky

6.tř.-  Sněženky : Rostu s myškou Hrabalkou

7.tř.-  U Šípkových růží: Příběhy skřítka Bertíka